Welcome Guest Search | Active Topics | Log In | Register

Efficient and effective: hữu hiệu và hiệu nghiệm Options · View
cuongnguyen
#1 Posted : Monday, March 02, 2009 11:12:33 PM
Rank: Advanced MemberJoined: 2/22/2009
Posts: 213
Points: 572
1. Efficient có nghĩa là làm một cách có tổ chức khoa học và không mất thời gian hoặc năng lực.


Ví dụ: He is not very efficient: he keeps filling letters in the wrong place, he works very slowly, and he keeps forgetting things.
Anh ta không được việc lắm: anh ta bỏ hồ sơ sai chỗ, làm việc chậm chạp và hay quên.

The postal servive is even less efficient than the telephone system.
Dịch vụ bưu điện kém hữu hiệu hơn cả hệ thống điện thoại.

2. Effective có nghĩa là hiệu quả, giải quyết được vấn đề hay đạt được kết quả.
Ví dụ: My headache is much better. Those tablets really are effective.
Chứng đau đầu của tôi đã đỡ rồi. Thuốc đó thật là hữu hiệu.
I think a wide black belt would look very effective with that dress.
Tôi nghĩ một dây nịt đen to bản sẽ rất hợp với cái váy đó.

(Theo Diễn đàn TiengAnh.com.vn)Greetings,
IRC Vietnam Research Fellow
babylon
#2 Posted : Tuesday, March 03, 2009 6:07:06 AM
Rank: Newbie


Joined: 2/21/2009
Posts: 7
Points: -180
Thank cuongnguyen for a good lesson
hungpham
#3 Posted : Tuesday, March 03, 2009 10:08:29 AM
Rank: AdministrationJoined: 2/21/2009
Posts: 148
Points: 153
Phân biệt giữa effectiveness và efficiency là rất quan trọng khi thực hiện các công việc monitoring and evaluation. Sự khác biệt giữa hai khái niệm này rất rõ ràng trong literature về M&E.

Cheers,
Chin.nt
#4 Posted : Saturday, October 24, 2009 11:12:11 PM
Rank: NewbieJoined: 10/24/2009
Posts: 4
Points: 12
Location: Hanoi

Trong Kinh tế em được học, Efficiency (chủ yếu) để determine value of money và được tính bởi ratio của inputs (economy) với outputs (effectiveness). Người ta còn dùng cụm từ "bangs per buck" để nói mối quan hệ này. Em học lâu rồi mà ko nhớ source để reference >"

Nói nôm na mà publicity hay dùng là "sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả" ý nhỉ ^.^

"
Loving without getting attached, involved yet not dependent, I keep things in perspective and maintain an objective vision
"
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

POWERED BY INDOCHINA RESEARCH AND CONSULTING