Welcome Guest Search | Active Topics | Log In | Register

bài tập về mô hình logit Options · View
nanabi
#1 Posted : Saturday, August 15, 2009 4:24:22 PM
Rank: Advanced Member


Joined: 7/29/2009
Posts: 61
Points: 173
Location: Hà Nội

Tệp số liệu cho ch11bt2.txt có 40 quan sát và các biến số: Y = 1 (0) là tình trạng không có (không có) xe máy; X là thu nhập (triệu đồng)

Vì sao không thể ước lượng bằng mô hình Logit và Probit

Có ai đã học qua rồi giải thích hộ em

File Attachment(s):
CH11BT2.TXT (1kb) downloaded 9 time(s).
minhhieu
#2 Posted : Sunday, August 16, 2009 3:08:12 PM
Rank: Member


Joined: 3/30/2009
Posts: 22
Points: 66

Ban nannabi  thu kiem tra so lieu xem.

x > 16.8 thi Y luon =1  va x

minhhieu
#3 Posted : Sunday, August 16, 2009 3:10:24 PM
Rank: Member


Joined: 3/30/2009
Posts: 22
Points: 66

[quote=minhhieu]

Ban nannabi  thu kiem tra so lieu xem.

x > 16.8 thi Y luon =1  va x

minhhieu
#4 Posted : Sunday, August 16, 2009 3:12:40 PM
Rank: Member


Joined: 3/30/2009
Posts: 22
Points: 66

Ban nannabi  thu kiem tra so lieu xem.  x > 16.8 thi Y luon =1  va x

Sorry, khong hieu sao minh reply thu ma toan bi hong, chi hien len co 1 doan nen cu phai gui lai mai.

nanabi
#5 Posted : Sunday, August 16, 2009 7:21:59 PM
Rank: Advanced Member


Joined: 7/29/2009
Posts: 61
Points: 173
Location: Hà Nội

minhhieu wrote:

Ban nannabi  thu kiem tra so lieu xem.

x > 16.8 thi Y luon =1  va x

cảm ơn bạn Minh Hiếu đã reply như vậy có nghĩa là quan sát thứ 16 của biến Y của mình là bị nhập nhầm đúng không bạn

nanabi
#6 Posted : Sunday, August 16, 2009 7:31:09 PM
Rank: Advanced Member


Joined: 7/29/2009
Posts: 61
Points: 173
Location: Hà Nội

Ah còn 1 cái này nữa tại sao lại biết được là X >16,8 thì Y luôn =1 mình không rõ là từ công thức nào. Mình đang học dùng eview và stata. Có gì nhờ bạn chỉ hộ

minhhieu
#7 Posted : Sunday, August 16, 2009 8:44:26 PM
Rank: Member


Joined: 3/30/2009
Posts: 22
Points: 66

Khi ban chay mo hingh logit tren phan mem stata bang bo so lieu do se thay thong bao "outcome = x > 16.8 predicts data perfectly".  Hoac ban co the dung lenh tab y if  x >16.8, se chi ra ket qua y =1.

nanabi
#8 Posted : Monday, August 17, 2009 3:27:08 PM
Rank: Advanced Member


Joined: 7/29/2009
Posts: 61
Points: 173
Location: Hà Nội

minhhieu wrote:

Khi ban chay mo hingh logit tren phan mem stata bang bo so lieu do se thay thong bao "outcome = x > 16.8 predicts data perfectly".  Hoac ban co the dung lenh tab y if  x >16.8, se chi ra ket qua y =1.

cảm ơn bạn Minhhieu

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

POWERED BY INDOCHINA RESEARCH AND CONSULTING